وقال علیه السلام: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.
امام علیه السلام فرمود : شدیدترین گناهان گناهى است که صاحبش آن را کوچک بشمارد.