شب معراج

شب معراج را برخی در سال دوازدهم بعثت و یکسال پیش از هجرت می دانند و برخی آن را در سال یازدهم بعثت، دو سال پیش از هجرت دانسته اند و گروهی نیز تاریخ آن را شش ماه قبل از هجرت ذکر کرده اند.
حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب معراج در خانه هند دختر ابوطالب، بود که او را ام هانی می نامیدند. ام هانی در این باب می گفت: پیغمبر در آن شب در خانه من بود، پس از نماز عشا خوابید وقتی نماز صبح را با او گزاردیم گفت: من نماز عشا را چنانچه دیدی در اینجا خواندم، پس از آن به بیت المقدس رفتم و در آنجا نماز گزاردم سپس نماز صبح را با شما گزاردم. من بدو گفتم این سخن را با مردم مگوی که ترا به دروغ نسبت می دهند و آزار می کنند گفت: بخدا خواهم گفت.