به منظور رسیدگی بهتر به امور اجرایی مدارس علوم و معارف صدرا در استان اصفهان، کمیته اجرایی در اداره کل تبلیغات اسلامی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، همزمان با نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی استان اصفهان انتخابات کمیته اجرایی مدارس برگزار و اعضای آن انتخاب شدند.

در این نشست مقرر شد کمیته مذکور متشکل از مدیرکل، معاونان و کارشناس آموزش همراه با یکی از روسای ادارات و همچنین یک نفر از مدیران مدارس باشد؛ لذا انتخابات نماینده مدارس و نماینده روسای ادارات برگزار شد و حجت‌الاسلام ابراهیم جعفری و آقای محمود سلیمیان به‌عنوان دیگر اعضای این کمیته معرفی شدند.

کمیته اجرایی مدارس صدرای استان اصفهان هر دو هفته یکبار با حضور مدیرکل، معاون فرهنگی، معاون اداری و مالی و کارشناس آموزش تبلیغات اسلامی استان و نماینده مدیران مدارس صدرا و نماینده روسای ادارات تبلیغات اسلامی به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی برای امور جاری و پیگیری مسائل و مشکلات مدارس تشکیل خواهد شد.