چند روز پیش یکی از دوستان متن ذیل را از طریق شبکه اجتماعی  بیسفون  برای اینجانب ارسال نمود جهت اطلاع شما عزیزان عین متن ارسالی ایشان و پاسخی که برای آن ارسال نمودم را به انتشار گذاشتم.

متن دریافتی

این متن در جواب عزیزانی که از کاریکاتور شرلی ابدو بسیار ابراز ناراحتی میکنند نوشته شد. إرسالی از طرف جناب اقای نقویان سخنران و منبری. 
این ما به اصطلاح مسلمانان هستیم که با زیر پا گذاشتن سخنان و دستورات او به او توهین میکنیم، نه کسانی که بسیاری از توصیه های او را عمل میکنند و صرفا کاریکاتوری از او میکشند که ما نمیدانیم مفهومش چیست چون ندیده ایم آن را. 
کاریکاتوری که ما از او رسم کرده ایم با اعمالمان، بسی زننده تر و مضحک تر است. 
او از صداقت میگفت و ما دروغ میگوییم. او مهربان بود و ما بیرحمیم. او بسیار میبخشید و ما بسیار انتقامجوییم. او اهل گذشت بود و ما اهل افشاگری. او درست و دقیق کار میکرد و ما سمبل میکنیم. او نظم داشت و ما در بی نظمی غرقیم. او از احترام میگفت و ما بی احترامی به هم را شجاعت میدانیم، و او گرسنه بود تا یارانش سیر باشند و ما برای روز مبادا هم ذخیره میکنیم و اطرافمان گرسنگان فراوانی در فقر و نداری دست و پا میزنند. 
و او.. 
نمیدانم کاریکاتوری که ما با اعمالمان از او ترسیم کرده ایم خنده دارتر و مضحک تر است یا آنچه دشمنانش از روی نادانی و نشناختنش کشیده اند ؟!! 
ارادتمندنقویان

پاسخ 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور شما دوست گرانقدر ،سلام علیکم

     متن ارسالی توسط شما ،ازهرکس که باشد،بی شک در شرایط فعلی موجب شادمانی دشمنان رسول مهربانی(ص)و خفت و خواری جامعه مسلمانی خواهد بود، اگر چه حرف حق است و بیان حقیقت برای افرآد بی بصیرت بسیار تلخ میباشد، اما باید توجه داشت که تشخیص سره از ناسره در بیان مطالب، فهم این واقعیت که هر حرف حق و صحیحی را کی و کجا و چگونه باید بیان کرد ؟ نیز ، حقیقتی است که فقط با ملاحظه سیره گفتاری حضرت رسول (ص)باید فرا گیریم، در آموزه های خدا و رسول(ص) به مسلمان آموخته اند:که حضرت باریتعالی هرگز راضی به خفت فرد مسلمان و اعتراف به گناهش در حضور دیگری نیست، چه رسد به بیان آن چه که موجب خفت جامعه مسلمانآن و اعتراف به نقص و قصور در حضور غیر مسلمانان باشد.حضرتش (ص) به پیروانش آموخته که حفظ آبروی مسلمان نزد خدا از حفظ آبروی خانه کعبه مهم تر است ، آیابنظر جنابعالی بیان این مطلب در این برهه زمانی موجب عزت و اقتدار جامعه اسلامی است یا خفت و خواری از آن به مشام میرسد؟تصور بفرما وقتی این متن بین دشمنان و بدخواهان دست به دست شود، نیشخند به ما نمیزنند و دشمن شاد نمیشویم؟و آخر کلام اینکه بنظر شما با بیان و ترویج این کلام( ولو بحق)در این شرایط آیا آبرویی برای مسلمانآن باقی میماند؟فاین تذهبون؟ در روایت آمده که رسول مهربانی (ص) در موقف حساب خطاب به پروردگارمتعال که حساب خلق را به وی می‌سپرد،عرضه میدارد:بار پروردگارا مرا از این ماموریت معاف فرما! چرا که راضی به سرشکستگی بندگانت در پی افشای نافرمانی ایشان نیستم! باید بدانیم که مظهر رحمت(ص) هیچگاه قصور افراد را به رخ ایشان نکشید چه رسد به رخ کشیدن قصور جامعه مسلمانان در حضور غیر مسلمانان.

امید آنکه جامع الاطراف باشیم، همه جانبه بیندیشیم،عارف به زمانه تحلیل کنیم و با بصیرت عمل نماییم.

التماس دعا