نشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی با حضور کارشناسان نهادها و دستگاه های دولتی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن بابایی مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی استان اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهانحجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهانحجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهاننشست هم اندیشی راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در اصفهان