همایش طلایه داران تبلیغ با حضور ائمه جماعات و روحانیت انقلابی استان اصفهان و سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان


همایش طلایه داران تبلیغ در اصفهان