در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید نشست مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای استان اصفهان در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.


نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

قائدی ها مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

نشست فصلی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در اصفهان

اعلام برنامه های ویژه غدیر توسط حجت‌الاسلام میرزاده مدیر موسسه فرهنگی امیر بیان

بازدید مدیران آموزش و پرورش و ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای دارای مدرسه صدرا از نمایشگاه عصر انتظار

بازدید مدیران آموزش و پرورش و ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای دارای مدرسه صدرا از نمایشگاه عصر انتظار