بسم الله الرحمن الرحیم
بهار طبیعت از راه رسید ، بر اساس رسم دیرین ، پارسی زبانان ، همزمان با نو شدن طبیعت ، دل و جان و ظاهر خود را آراسته و به استقبال بهار آمدند ، شکوه و عظمت این رسم و آیین ، منطبق بودن آن با رسم زمانه و تولد دوباره طبیعت پس از خواب زمستانی است ، زهی سعادت آنان که همزمان با ظاهر آراستن و الگو برداری از جلوه طبیعت ، چونان زنده شدن هسته های داخلی زمین و جوشیدن چشمه ها از اعماق زیرین و تحرک و پویایی ریشه ها از درون ، سری هم به سرای باطن خویش زده و با غبار روبی و زنگ زدایی از دل و درون ، زنده دلی و جوشش درونی و تحرک و پویایی نفس و نهاد اصیل انسانیت خویش را رقم زدند ، که البته این هر دو "زنده شدن ظاهر و زنده دلی باطنی" علاوه بر تمهیدات و ملزومات قبلی ، برای پدیدار شدن ، نیار به برنامه برنامه ریزی و مراقبت برای پایداری و ماندگاری دارند . ادامه مطلب
امید که در سایه سار الطاف خداوند باری تعالی و عنایات خاصه حضرت ربیع الأنام عجل الله تعالی فرجه الشریف ، همگان توفیق دوامِ سرزندگی و زنده دلی را توأمان داشته و در پرتو بندگی خالصانه حضرت جهان آفرین ، پیروی از تعالیم الهی و دوری از هرگونه زشتی و پلشتی ، سعادتمند حقیقی در دنیا و آخرت باشیم. ان شاءالله...


رحمت الله اروجی
یک فروردین نود و شش