گردهمایی مفسران قرآن کریم استان اصفهان با حضور و سخنرانی حجت الاسلام بهجت پور در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.


حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی نژاد عضو عالی ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان
حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت‌الاسلام سید حسین بهشتی نژاد عضو عالی ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان