اولین جلسه‌ی اتحادیه‌ی انجمنهای اسلامی اصفهان در دفتر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان
اعطای حکم رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی استان اصفهان به آقای محمد نریمانی
اعطای حکم نایب رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی استان اصفهان به آقای جمال طاهری
اعطای حکم دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی استان اصفهان به خانم محلوجی