بخش اول - روضه ( روایت است که روزی به مسجد کوفه )

صوت:

فیلم:


بخش دوم - زمینه ( حی علی الصلاه محرابم رویت )

صوت:

فیلم:

متن:

حسین آقا جان حسین آقا جان
حی علی الصلاه محرابم رویت
ای رونهاده ماه بر خاک کویت
هوهوی باد وشور گیسویت
سیلاب دلها پرتاب مویت
شور شیرینت نور ایمانم
آرام جانم بی تو صحرایم
با تو بارانم ای جانم حسین
آقا جان حسین آقاجان
دنبالم آمدی پیدایم کردی
تا نوکرت شدم آقایم کردی
دل بردی از من شیدایم کردی
ای قطره بودم دریایم کردی
می خوانمت با اشک چشمانم
با تو طوفان آزاده آزاد از هز زندانم
مظلوم آقاجان مظلوم آقا جان
گشته محرم ای بال پروازم در پای پرچم سر می اندازم
تا سر بر پیکر دارم سربازت جانم در این بازی می بازم
با هرچه دارم پای پیمانم با تو میمانم ای رویای من روح و ریحانم
ای جانم حسین آقا جان


بخش سوم - زمینه ( تنت روی خاکای صحرا علی جان )

صوت:

فیلم:

متن:

تنت روی خاک های صحرا علی جان
سرت روی دامان بابا علی جان
ببین عمه زینب کنارت نشسته
پاشو تا نیوفتادم از پا علی جان
من زار و حیرون ما بین میدون
زلفت پر از خون علی جان
تو رفتی و منم دارم می میرم برای تو
بمیرم که خاک و خون گرفته لب هاتو
چشم هاتو کمی وا کن ببینم نگاتو
بگو بابا بگو بابا، بگردم صدات رو
علی جانم علی جان
خدایا نفس های بچم گرفته
خدا هیچ بابایی به این روز نیوفته
خدایا کمک کن سرش رو ببندم
رو دستم دوباره تو از حال نرفتم
میدون سرابه حالم خرابه
قلبم کبابه علی جان
پاشو که داره دشمن به حالم می خنده
پاشو که داره دشمن به حال بابات می خنده
بریم عمه زخماتو با معجر ببنده
عدو اربا اربا کرد تو رو زنده زنده
منم راضی به هرچی که خدا می پسنده
علی جانم علی جان
به بابا رسیدی رو دستای نیزه
چقدر جای شمشیر چقدر جای نیزه
شده مثل زهرا شده مثل حیدر
تنت با هزاران سرت با یه نیزه
الله اکبر از داغ اکبر
ای پاره پیکر علی جان
حالا که مثل جدت سرت غرق خونه
تموم قد و بالات شبیه خزونه
میترسم که چیزی از تنت جا بمونه
داره داغت مثل اتیش منو میسوزونه
علی جانم علی جان


بخش چهارم - واحد ( شد نمایان تمثال احمد )

صوت:

فیلم:

متن:

شد نمایان تمثال احمد
رو به میدان آمد محمد
کربلا شد چون کعبه و
آمد پیمبر شد تلاوت آیات سرمد
با اذانت دل بردی از آقای داوود
گیسو قامت چون سایه بانی بر حرم بود
حیف است مهر دستای تو
حیف است چشم زیبای تو
حیف است قد و بالای تو
حیف است صوت دلخواه تو
حیف است صورت ماه تو
حیف است قد و بالات
حیدر یا که پیغمبر آمده میدان یا علی اکبر
ای سرو قطعه قطعه در خون کشیده ام
ای دیده بسته از نگه نور دیده ام
داغت نشست تا به دلم ای همای جان
اتش گرفت لانه مرغ پریده ام
ای اهل کوفه هلهله از چیست اینهمه
ساکت شوید من پدری داغ دیده ام
خلوت کنید معرکه ی جمگ را که من
گریم بلند بر گل در خون تپیده است


بخش پنجم - دودمه ( علی اکبر خود ذوالفقار است )

صوت:

فیلم:

متن:

علی اکبر خود ذوالفقار است
بهر حرم مایه افتخار است
شاه جوانان شیر دلاور
الله اکبر الله اکبر

حسین سرباز ره دین بود
عاقبت حق طلبی این بود
بر سر نی گفت سبط پیامبر
الله اکبر الله اکبر

درس محرم همه عزت بود
سازش با ظلم حقارت
ذلت تسلیم ز مرگ بدتر
الله اکبر الله اکبر

قسم به اشک دیده فاطمه
ندارم از دشمن دین واهمه
سرم فدای زاده حیدر
الله اکبر الله اکبر


بخش ششم - تک ( امیرالمومنین صحرای محشر را تماشا کن )

صوت:

فیلم:

متن:

امیرالمومنین صحرای محشر را تماشاکن
به دشت کربلا تکرار حیدر را تماشا کن
ولی الله دیگر را تماشا کن
دوباره خاطرات جنگ خیبر را تماشا کن
پیمبر را تماشا کن
بگو الله اکبر جنگ اکبر را تماشا کن
فی امان لله علی اکبرم
به تن پوشیده با دست حسین بن علی جوشن
زده بر یاری فرزند به زهرا بر کمر دامن
خدا گوید تعالی الله
پیمبر گویدش احسنت
خوراک ذوالفقارش جرعه جرعه خون اهریمن
کند تحسین به دست و پا سویش هم دوست وهم دشمن


بیا ای شیر داور شیر داور را تماشا کن
فی امان الله علی اکبرم
سپر گردیده پیش نیزه و شمشیر پا تا سر
رخش قران تنش فرقان دلش یاسین لبش کوثر
نبی خلق و نبی خلق و نبی منظر
نبی سیرت نبی خلق و نبی خلق و نبی منظر
زمین کربلا صحرای بدر و او چو پیغمبر
درامواج خطر از بیم شمشیر علی اکبر
فرار و ترس یک دریای لشکر را تماشا کن
فی امان الله علی اکبرم
برو بابا که اکنون چشم در راهند قاتل ها
برو بابا که دریا گردد از خون تو ساحل ها
برو بابا که زخمت گل کند تا حشر در دلها
برو تا شعله داغ تو گردد شمع محفل ها
برو پرپر بزن در خون خود مانند بسمل ها
جمال بی مثال حی داور را تماشا کن
فی امان الله علی اکبرم


بخش هفتم - شور ( خبر به لیلا بده ای باد خزون )

صوت:

فیلم:

متن:

خبر به لیلا بده باد خزون
بیا کنار پسرت روضه بخون
الهی هیچ کس نبینه داغ جوون
جوونم از حرم رفت عقاب لشکرم رفت
ستون خیمه گاهم علی اکبرم رفت
فی امان الله علی اکبرم