فایل صوتی:

 


دریافت فایل
حجم: 6.39 مگابایت؛ زمان: 12 دقیقه و 55 ثانیه


متن روضه:

بریم در خونه اول شهید بنی هاشم ...
به یاد همه شهدا به یاد علی اکبرهای خمینی بریم در خونه علی اکبر امام حسین(ع)
چه شد؟

- وقتی دیگه برای امام حسین(ع) کسی نمانده بود جز اهل بیتشان ...
- وقتی فقط بنی هاشم مانده بودند، علی اکبر(ع) در مقابل پدر ایستاد از بابا اجازه میدان گرفت ...
- تا علی اکبر(ع) اجازه خواست حضرت امام حسین(ع) بلافاصله اجازه داد ...
- وقتی داشت آماده میشد زن ها و بچه ها دور حضرت علی اکبر را گرفتند ...
- امام حسین(ع) وقتی دید علی اکبر اماده شده به محاسن دست کشید و به آسمان نگاه کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش کسی را به میدان فرستادم که شبیه ترین مردم به پیامبر توست ... 
علی رفت به میدان، جنگ نمایانی کرد...


از روبه روی چشم ترم رفت به میدان/ آه، یا راد یوسف پسرم برگردد
باز دل شوره ای افتاده به جانم چه کنم


- یه وقت صدای نازنین پسر بلند شد، بابا سلاااااااااام .... 
- ناله ای از علی اکبر بلند شد، وقتی حضرت بالای سرش رسید ... 
- برای اولین بار محاسن امام حسین(ع) به خون خزاب شد ...


زبان حال امام حسین(ع): 

تنها نه از غمت جگرم شعله ور شده
داغی به دل زدی که سرشکم شرر شده
وضع شکاف زخم سرت هیچ خوب نیست
زیر کلاه خوود تو شقّ القمر شده
داری مرا کنار خودت می کُشی پسر
حرفی بزن، ببین پدرت محتضر شده
برخیز و اشک چشم مرا روبرو نکن
با نیشخند حرمله ی در بدر شده
اینها برای هرچه علی نقشه داشتند
نامت اسیر بغض هزاران نفر شده
گویا برای نیزه به پهلوی تو زدن
هرکس که داشت کینه ی زهرا خبر شده
تنها تو را نمی شود از خاک جمع کرد
از سنگ ریزه ها بدنت ریز تر شده
وقتی که در عبا بدنت چیده شد علی
معلوم شد چقدر تنت مختصر شده

... برگشت سمت خیمه ها
- جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه گذارید
یا حسین! یا حسین! یا حسین!