رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه نمودند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه ی آن هسته های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار.»
این فرمان با واکنش های گسترده و متفاوتی روبرو شده است. از این رو در نوشتار زیر به واکاوی این سخن رهبر معظم انقلاب، بر اساس بیانات حضرت امام خمینی (رحمه الله) و دیگر بیانات مقام معظم رهبری در این باره پرداخته ایم.