وقتی که تهمت زدن و غیبت کردن از دیدگاه امام خمینی رحمة الله علیه جایز و حتی واجب شمرده می شود.


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 2 ثانیه