نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی شهر اصفهان- (مناطق ۱ تا ۱۴)

تعداد هیئات مذهبی دارای مجوز: ۱۱۰۰ هیئت
تعداد شرکت کنندگان در انتخابات: ۶۰۴ نفر
تعداد آراء ماخوذه: ۶۰۱
تعداد آراء باطله: ۲
تعداد کل نامزدها: ۲۲ نفر
اعضای اصلی: ۱۳ نفر
علی البدل: ۵ نفر
درصد حضور: ۵۴.۹ درصد
درصد افزایش نسبت به دوره قبل: ۱۴ درصد

ردیف اسامی کاندیداها تعداد رآی
۱ سیدشاهی محمد ۲۹۳
۲ مظاهری امیرحسین ۲۸۹
۳ جامی رحیم ۲۸۱
۴ اخروی سید رضا ۲۷۹
۵ مهرپرور محمدحسن ۲۵۹
۶ تباشیری محمدجواد ۲۵۰
۷ حمیدی اکبر ۲۱۵
۸ سلطانی حسن ۲۱۵
۹ کاظمی معصومه ۱۸۹
۱۰ نوبخت عبدالرحیم ۱۸۳
۱۱ باباگلی مهدی ۱۶۵
۱۲ آذربایجانی مهدی ۱۴۶
۱۳ دودانگه اسماعیل ۱۴۰
۱۴ زائری محسن ۱۳۷
۱۵ تیموری علی ۱۳۷
۱۶ رمضانی علیرضا ۱۳۱
۱۷ پروانیان سید محمدجعفر ۱۲۰
۱۸ صالح پور ولی الله ۱۱۶
۱۹ خادمی‌جبلی حسین ۸۴
۲۰ کبائریان مریم ۸۲
۲۱ رفیعی مجید ۶۹
۲۲ مهدیان ابوالفضل ۶۸